Pezzetti
חברה פזטי ההיסטורית הממוקמת בסרניו שבאיטלה, הוקמה בשנות ה -40 על ידי Ezio Pezzetti. בשנת 1947 החלה בייצור והפצה של מקינטות, שנקראה באותה תקופה "אוורסט אקספרס" , שלאחר מכן, שונה ל- "איטל אקספרס" (Italexpress).
בשנת 2004 אברט וגידיני ציפריאנו רוכשים את החברה ומעבירים את המטה שלה לברשיה.
כיום פזטי הוא מותג עולמי, הקיים במדינות שונות בכל רחבי העולם. הסגנון היצירותי ותשומת הלב לפרטים הפכו את המקינטות של פזטי למוצר המושלם לכל הפסקת קפה.

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום