ECM
חברת ECM נוסדה בגרמניה בשנת 1966 ע"י וולפגנג האוק, (Wolfgang Hauck) שהוא מנהל חברת ECM Manufacture GmbH, וולפגנג פעיל בעסקי האספרסו יותר מ -25 שנה והיה בעל השפעה רבה על מוסד תרבות האספרסו האיטלקית בגרמניה.
בשנת 1997 הקים וולפגנג ביחד עם 2 חברים את חברת EMC שהחלה לייצר מכונות והחלו להפיצם ברחבי העולם
בשנת 2005 התכנון והבניה הועבר לגרמניה רק היצור נשאר באיטליה.
בשנת 2014 החלו לבנות את המכונות במפעל חדש שהוקם בגרמניה.
ECM הוא סימן מסחרי בכל העולם 
Ecm

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום