ברוכים הבאים לאתר של שטרנ'ס קפה. sterns.co.il
 
מטרתנו היא לספק עבורכם מגוון מוצרים לאוהבי הקפה בארץ, ומידע רב על עולם הקפה  באמצעותם תוכלו להנות מרמת חוויה בסטנדרטים גבוהים בעת קנייתכם אצלנו.
אנא קראו בתשומת לב את התקנון ושימו לב לשינויים שיכולים לחול בו מידי פעם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקום בו מופיע "שטרנ'ס קפה" הכוונה היא לחברת "שטרנ'ס קפה בע"מ"

1 - כללי
1.1  כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהוו בסיס משפטי . כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בשטרנ'ס קפה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של שטרנ'ס קפה על פי תקנון זה.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
 
1.2 זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

1.3 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת שטרנ'ס קפה.

1.4  הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

 - ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
 - המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 - המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של החברה.
 - הרוכש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

1.5 לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

1.6 לקוח שיבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, יידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
 
1.7 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.8 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2 - הזמנת מוצרים

2.1 על מנת שנוכל למלא אחר בקשתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים.
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, יתכן שבשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה המוצר אזל מהמלאי.  
במקרה כזה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון תוך יום עסקים. במקרה הזה, שומרת לעצמה שטרנ'ס קפה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3 - אופן ביצוע הזמנה באתר

3.1  לאחר שביצעת את ההזמנה באתר תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את שטרנ'ס קפה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

3.2  רק לאחר שטרנ'ס קפה סיימה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי יצרניהם או מפיציהם. במידה ולא, תימסר לך הודעה בהתאם.

3.3  כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת שטרנ'ס קפה.

3.4  אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא שטרנ'ס קפה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

3.5 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

3.6 בהזמנה מעל 1,000 ש"ח מחוייב המזמין שצרף תצלום תעודת זהות

3.7 חברה הרוכשת בסכום העולה מעל 1,000 ש"ח מחויבת למסור את מבפר החברה (ח.פ)

4 - אמצעי התשלום בעסק

4.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, או באמצעות תשלום אלקטרוני BIT. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

4.2 במידה הצורך, תידרש להציג תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציגים ו/או שליחים מטעם שטרנ'ס קפה.

4.3 שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

5 - מועדי האספקה

5.1  במשלוח עם שליח עד לבית הלקוח, זמן אספקת המוצרים שנרכשו (להלן:" מועדי האספקה") הוא עד 5 ימי עסקים. (ימי עסקים הם הימים א`-ה`, למעט שישי שבת, חגים וערבי חגים ומועדים.

5.2 במשלוח עם דואר ישראל זמן אספקת המוצרים מתייחס לזמן מרכישת המוצר עד למסירתו בסניף הדואר למשלוח.

יחד עם זאת, שטרנ'ס קפה עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

5.3  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של שטרנ'ס קפה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

5.4  המוצרים השונים יסופקו באמצעות אחת מחברות השליחים בארץ או באמצעות שרות השליחים של דואר ישראל. הלקוח יכול לבחור איסוף עצמי מהעסק. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל . יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שהינם מסופקים באמצעות שליחים/דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ע"י שטרנ'ס קפה ואינם בשליטתה.
בכל מקרה, זמני האספקה של המוצרים יהיו זהים לזמני האספקה שצוינו בדפי המכירה, יובהר כי מועדי האספקה המצוינים באתר מחייבים את החברה.
במקרה של עיכוב באספקת המוצרים, תאפשר חברת שטרנ'ס קפה לצרכן לבטל את העיסקה ללא גביית דמי ביטול וכי התשלום יוחזר לצרכן במלואו או שהחברה תספק מוצר חלופי זהה או תדאג לפתרון מיידי של הבעיה לפי בחירת הלקוח.
החברה אחראית להגעת המוצרים תקינים ובמועד בכל צורת משלוח.

5.5  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם שטרנ'ס קפה, ובכפוף לרשימת הישובים של שטרנ'ס קפה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם שטרנ'ס קפה לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה שטרנ'ס קפה הפוסקת הבלעדית.
ניתן להזמין שרות אקספרס ולקבל את המוצרים בתוך 24 שעות וזאת בתוספת תשלום.
ראה מדיניות משלוחים.

6 - מחירים ותשלומים

6.1  התשלום על המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, או ישירות דרך שרות BIT, בהתאם למחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בסל הקניות.


6.2  שטרנ'ס קפה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.

6.3  כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צויין אחרת במפורש.

6.3  כל המחירים שמופיעים באתר מיועדים לרכישות באתר בלבד.
       ברכישה בעסק המחיר הקובע הוא המחיר המופיע על המדבקה המוצמדת למוצר על המדף בעסק.

6.4 מכונה מתצוגה - מכונה שמשמשת להדגמה בחנות והייתה בשימוש

6.5 מכונה יד שניה - מכונה שהייתה שייכת ללקוח

7 - ביטול עיסקה

ביום 17.7.05 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, לפיו חייב העוסק להציג בבית העסק שלו מודעה המפרטת את מדיניות ההחזרה שלו, בה הוא יכול להודיע כי מדיניותו היא להחזיר כסף או לתת זיכוי או שאינו מאפשר כלל להחזיר טובין.
 
7.1  כל רוכש אשר ביצע רכישת מוצר באתר, ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך  בדוא"ל coffee@sterns.co.il או ע"י מכתב רשום בדואר. מומלץ להודיע גם בטלפון בטלפון : 058-4012440
 
7.3  ביטול העיסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. בכתובת המצויינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל. החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח כל זאת בתנאי שביטול העיסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. לא תתאפשר החזרה של קפה  תה ומוצריו המוגדרים כ"מוצרים פסידים".

7.4  לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 7.7 ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת).
כל זאת בתנאי שביטול העיסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם שטרנ'ס קפה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש,  רשאית החברה לתבוע את הלקוח.

7.5  במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את שטרנ'ס קפה  בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני:   coffee@sterns.co.ilביום ביטול העסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.
 
7.7   במקרה של ביטול עיסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר למשרדי שטרנ'ס קפה ויחוייב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר אך לא בסכום הגבוה מ- 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.          

8 - אחריות

8.1  האחריות הבלעדית למוצרים החשמליים לרבות מכונות אספרסו, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היבואנים/יצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היבואנים/היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו למרות האמור לעיל, החברה תנקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח. יתרה מזו, שטרנ'ס קפה מתחיבת שבמקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היבואן/היצרן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עולה על 400 ש"ח, שטרנ'ס קפה תקח על עצמה את מימוש כתב האחריות.
 
8.2  יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היבואן ו\או היצרן בנוגע לשימוש ו\או אחריות במצורפים למוצר. חברת שטרנ'ס קפה אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו\או שימוש חריג.

8.3  לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד שטרנ'ס קפה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

8.4  בשום נסיבות לא תחול על שטרנ'ס קפה ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לשטרנ'ס קפה ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
במקרה של עיכוב יתאפשר לצרכן לבטל את העיסקה בלא עלות, כנ"ל לגבי אי אספקת מוצר.

8.5  שטרנ'ס קפה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. הכל בכפוף להצהרת הפרטיות של האתר ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.

8.6  השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שטרנ'ס קפה ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

8.7  אין אחריות על התקנת מכונת אספרסו שהתבצעה על ידי הלקוח, אלא אם כן סוכם אחרת עם שטרנ'ס קפה ו/או נציגים מטעמם ו/או צויין אחרת בפרטי דף המוצר באתר.
 
9 - אבטחת מידע

9.1  בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

9.2  הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

9.3  מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר, כפוף לפקודת הראיות.

9.4  פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

9.5  שטרנ'ס קפה תהא רשאית לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרה דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

10 - תנאים נוספים

10.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", לא יתאפשר לשטרנ'ס קפה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא שטרנ'ס קפה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואו.

10.2  שטרנ'ס קפה שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואו.

10.3  כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצר כפי שהוא במציאות.

10.4  זכויות היוצרים בחלק מהתמונות באתר שייכות ליצרני המוצרים ו/או ליבואנים. בשאר התמונות הזכויות שייכות לשטרנ'ס קפה. אין להשתמש בתמונות או במוצרי מדיה אחרים באתר ללא אישור הבעלים.

11 - זכויות יוצרים וקניין רוחני

11.1  האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג` המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

11.2  האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
 
11.3 המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו`. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

12 - סמכות שיפוטית
 
12.1 פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ו/או כל סכסוך משפטי הנובע המשתמע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

13 - שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות לקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני:

14 - הצהרת הסדרי נגישות חברת שטרנ'ס קפה בע"מ 

שטרנ'ס קפה נוקטת את מירב המאמצים ומשקיע משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיו שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו. אנו משקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

הסדרי נגישות מבנים להלן הסדרי הנגישות הקיימים בעסק ברחוב ז'בוטינסקי 100 פתח תקווה.

  • רכב יכול להגיע ולהחנות סמוך לפתח העסק
  • הכניסה לעסק היא ללא הגבהה וניתן להכנס עם כסא גלגלים ללא מגבלה.
  • מותרת כניסה לעסק לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.
  • במקרה בצורך, ניתן לפנות למוכר לקבלת סיוע בכל נושא.

פרטים מדויקים יותר אפשר לקבל בדף הנגישות

15 - הצהרת פרטיות
 

המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי העסק בעת הגלישה באתר וכיצד העסק נוהגת בו.  
בעצם המשך הגלישה באתר הנכם מסכימים למדיניות זו להלן.


במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד. 
 
במסגרת השימוש באתר, החברה מיודעת לסוגי מידע שונים. כגון כתובות ה IP שלך או מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב.
ככל שהנך רוכש מוצר באתר, החברה אוספת ומתעדת את המידע הרלוונטי כדי לספק ללקוח את המוצר, כגון: שם, כתובת, טלפון, הערות ובקשות של הלקוח, שיטת התשלום, חברת כרטיסי האשראי ומידע שעוזר לספק את המוצר.


החברה אוספת את המידע, ושומרת אותו למספר מטרות: לצורכי מס, לצורכי מעקב ובקשות החזר.
המידע הנאסף נשמר במאגר המידע של האתר.

החברה לא מעבירה מידע זה לצד ג', פרט לגורמים הרלוונטים לצורך טיפול בהזמנה בלבד (לדוגמה, חברת המשלוחים)

באתר עשויים להופיע קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אשר אינם שטרנ'ס קפה ומדיניות זו איננה חלה על אתרי ו/או עמודי אינטרנט אלו. מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שתפנה אליהם. 
 
באתר נעשה שימוש ב cookies הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים במסגרת השימוש ב- cookies, החברה אינה אוספת פרטים מזהים אודותיך

החברה נעזרת באתר בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google  ו- Facebook, לניתוח השימוש באתר ולצרכי פרסום מותאם.


 coffee@sterns.co.il
 
או בטלפונים 058-4012440 ,בשעות העבודה.
 
קניה מהנה.
עודכן - 22 לפברואר 2022

Newsletter

טופס הרשמה - לקבלת מייל משטרנ'ס קפה