Fair trade coffee
ארגון הקפה סחר הוגן.
ארגון "סחר הוגן" הוא ארגון היוצר שיתופיות במסחר בן המגדלים לקונים ע"י הקפדה ליצור קפה העומד בסטנדרטים שהוגדרו בארגון.
המסחר בארגון "סחר הוגן" מבוסס על דיאלוג, שקיפות וכבוד הדדי, הדואג למגדלים שיקבלו מחיר הגון על הקפה שלהם, ושומר על איכות הקפה.

ארגון סחר הוגן עוסק בבדיקה ובשמירה קבועה ובאופן פעיל במטעים. בין השאר נוהלי הארגון אוסרים עבודת ילדים או עבודה בכפייה.

היסטוריה

לפני הקמת הארגון המחירים היו מוסדרים על ידי ארגון הקפה הבינלאומי בהסכם שקבע מגבלות על כמות הקפה הנסחרות בין מדינות, כדי שלא יהיה עודף היצע וירידה במחיר.

אך בגלל משברים בענף הקפה ההסכם בוטל והשוק היה פרוץ.

לאחר משבר הקפה ב-1987 היצע הקפה היה גדול מהביקוש. שוק הקפה הוצף וחקלאים רבים עברו לחרפת רעב. הוקם ארגון שמטרתו להעלות באופן מלאכותי את מחירי הקפה על מנת להבטיח למגדלים מספיק שכר כדי להרוויח.

היום חברות רבות קונות קפה המסומן "סחר הוגן" למרות שהוא יקר יותר, במיוחד משום שהוא תמוך בחקלאים שרובם עניים וכמובן מתוך העובדה שקפה זה בוודאות יותר איכותי.

החותמת

כל מי שקונה קפה "סחר הוגן" מקבל את החותמת. 

האתר

אתר קפה סחר הוגן הבינלאומי

יש אתר כמעט בכל מדינה המארגן את הסחר ההוגן במדינה (לא במיוחד בקפה) גם בישראל יש נציגות

 

ארגון הקפה סחר הוגן.

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום