איכות המים בישראל ובישוב שלכם

לאיכות המים שאנו משתמשים בהכנת קפה, יש השפעה גדולה הן על הטעם והן על בלאי מכונת האספרסו.

כל אחד מכם יכול לבדוק את מצב המים בישוב שלו באתר הבא....

  • אוניברסיטת ת"א ביחד עם קואליציה לבריאות הציבור ערכו מחקר:
"איכות מי השתייה בישראל – המצב המצוי מול הרצוי"
מסקנתם העיקרית:
אימוץ המלצותיה של "ועדת עדין" בנושא שקיפות מרבית מול הציבור בכל הנוגע לאיכות מי-השתייה
הנצרכים על-ידו, היא הכרחית ותביא להרחבת המחויבות של ספקי המים שקיימת היום עפ"י חוק
תאגידי המים ופקודת העיריות. ולכן הם ממליצים:
1. על משרד הבריאות להכניס את נושא הדיווח לציבור, כפרמטר נוסף הנבדק בדו"חות השנתיים שלו, על מנת לעודד את הספקים לדווח בצורה זמינה ומפורטת לצרכני המים אודות איכות מי השתייה אותם הם סיפקו.
2. על משרד הבריאות לערוך השוואה ספציפית בין ספקי מים שחרגו בפרמטרים השונים לבין מה שספקים אלה דיווחו לצרכני המים, על מנת לוודא שישנה שקיפות מלאה בין איכות המים המסופקת בפועל, ובין מה שמדווח לציבור.
3. יש לערוך ימי עיון לכלל ספקי המים על מנת לעלות את מודעותם לעמוד בתקינה המחייבת דיגום כימי של מי השתייה, וכן לגבי הדיווח הזמין והמפורט של איכות מי השתייה לציבור.
4. במסמך זה הוכנה רשימה כוללת של כל החומרים המחויבים להיבדק (נספח 1) יחד עם ההשפעה הבריאותית שלהם. כדאי להעביר רשימה זו לכל ספקי המים על-מנת שתגיע יחד עם החשבון החודשי לכל צרכני המים בישראל.
ישנה בעיה קשה מאוד של חוסר אכיפה מצד הרגולטור ( משרד הבריאות ורשות המים) בכל הנוגע לביצוע בדיקות מי השתייה ( במיוחד בדיקות כימיות של מתכות), וכן חובת הדיווח לציבור. הנושא חשוב במיוחד כאשר ישנה חריגה באחת הבדיקות וישנו חשש לזיהום שעלול לפגוע בבריאות הציבור. במקרה כזה, משרד הבריאות ורשות המים יכולים לחייב את הספקים\רשויות שנתגלו בהם חריגות בתוצאות בדיקה, או באי קיום של חובת הבדיקה לשלוח לצרכנים את המידע החמור הזה תוך זמן קצר.
  • לקריאה על הטיפול של מדינת ישראל (משרד הבריאות ורשות המים) באיכות המים
  • כמו כן, משרד הבריאות מקפיד על איכות המים בישראל ומבצע דוחות תקופתיים.
איכות המים בישראל

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום