מחקר יולי 2017
המחקר פורסם ב-11 ליולי 2017
המימון העיקרי
של המחקר נעשה ע"י הנהלת הנציבות האירופית - האחראי לבריאות הצרכנים והסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן.(European Commission Directorate-General for Health and Consumers and International Agency for Research on Cancer)

המחקר טוען:
מי שצרך קפה בכמות הנמצאת ברביעון העליון, נהנה מירידה משמעותית בתמותה כוללת, לעומת אנשים, שכלל לא שתו קפה. זאת, גם לאחר התאמה למשתנים כמו עישון וצריכת משקאות אחרים.
במחקר בוצע על 521,330 אנשים (כן, מעל חצי מליון אנשים השתתפו במחקר) בגיל ממוצע של 35 שנים.
המחקר בוצע על פני 10 מדינות אירופאיות במשך 16 שנים

התוצאות::
נמצא, כי צריכת קפה מורידה את שיעור התמותה ממחלות מערכת העיכול בגברים, ובקרב הנשים נמצא, כי צריכת קפה מקטינה משמעותית סיכון לתמותה ממחלת כלי דם ותמותה ממחלת כלי דם מוחיים.
לעומת זאת, נמצא, כי צריכת קפה מעלה סיכון לתמותה מסרטן השחלות אצל הנשים.
מבחינת מעבדתית נמצא, כי צריכת קפה מפחיתה ערכי אנזימי כבד .
בנשים קפה מפחית ערכי C-reactive protein, lipoprotein(a) והמוגלובין מסוכרר.

לתקציר המחקר
למחקר המלא

 

חזרה

מדריך הקפהקפה ובריאות

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום