Melitta

מליטה - חברה גרמנית שהוקמה ע"י עקרת בית שהבינה שאפשר להשתמש בנייר סופג כפילטר לקפה. היום החברה היא חברה בינלאומית המשווקת עשרות מוצרי קפה וכמובן גם את פילטר הנייר המפורסם.

רשימת מוצרי מליטה

אתר חברת מליטה

מליטהפילטרפילטר ניירקפה פילטר

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום