נתונים על תפוקת הקפה
מפת הקפה בעולם
(ירוק יצוא, צהוב יבוא)

להלן פירוט כמות הקפה הירוק שמיצאות המדינות השונות
(מספר אלפי שקי קפה של EU-27 ; 60Kg הכוונה לאיחוד האירופי)

  להלן פירוט כמויות הקפה הירוק שמפיקות מדינות הקפה בעולם 
(מספר אלפי שקי קפה של 60Kg)


להלן פירוט צריכת הקפה הירוק בעולם במדינות השונות
(מספר אלפי שקי קפה של EU-27 ; 60Kg הכוונה לאיחוד האירופי)

השאירו תגובה

כל התגובות עוברות אישור לפי פרסום